Termeni de utilizare a site-ului FIRST CLAAS USED Center

CLAAS Global Sales GmbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel

- denumit în continuare CLAAS sau operator -

Prin accesarea sau utilizarea site-ului web, sunteți de acord cu acești termeni și încheiați un contract obligatoriu din punct de vedere juridic cu operatorul. Nu puteți accesa acest site web dacă nu doriți sau nu sunteți în măsură să acceptați acești termeni și condiții.

1. Informații generale


1.1 Prin intermediul platformei de internet FIRST CLAAS USED Center, operatorul creează o platformă de informare și de contact pe care puteți obține informații generale despre gama de utilaje agricole rulate și puteți accesa anunțuri de utilaje agricole rulate.

 1.2 Prin intermediul site-ului web, operatorul asigură exclusiv cerințele tehnice pentru vizualizarea informațiilor și a reclamelor. Operatorul nu are nicio influență asupra conținutului reclamelor. Centrele FIRST CLAAS USED din Germania și, în unele cazuri, din alte țări europene sunt furnizorii utilajelor agricole afișate. Contractele inițiate ca urmare a unui anunț publicitar afișat pe site sunt încheiate exclusiv cu furnizorul anunțului. În relația dintre furnizor și potențialul cumpărător sau cumpărător, operatorul nu își asumă rolul de reprezentant sau de intermediar pentru încheierea contractelor de achiziție.

1.3 Platforma este utilizată exclusiv pe baza acestor condiții generale de utilizare. Prin utilizarea platformei, utilizatorul acceptă acești termeni de utilizare.

2. Utilizare


Toate informațiile (desene, imagini, date, prețuri, specificații) despre produsele oferite și descrise pe portal nu pot fi reproduse, stocate pe alte suporturi, distribuite sau modificate. Este permisă imprimarea și salvarea unor pagini individuale în scopuri proprii, dar nu și în alte scopuri comerciale externe.

3. Serviciile operatorului


Operatorul prezintă diferitele locații ale centrelor FIRST CLAAS USED și persoanele de contact ale acestora și oferă informații despre serviciile oferite. În plus, operatorul afișează pe site anunțuri de utilajele rulate care au fost postate de centrele FIRST CLAAS USED pe pagina https://firstclaasused.claas.com/ (FIRST CLAAS USED).

Tipul de prezentare și domeniul de aplicare a funcțiilor pot fi diferite în funcție de tipul de acces - de exemplu, pe site-ul web sau prin intermediul aplicației mobile.

Operatorul își rezervă dreptul de a restricționa temporar posibilitatea de a accesa anunțurile publicitare dacă acest lucru este necesar în ceea ce privește limitele de capacitate, securitatea sau integritatea serverelor sau pentru a pune în aplicare măsuri tehnice. În acest scop, operatorul poate acorda, de asemenea, accesul terților la informațiile stocate și la conținutul portalului. Operatorul se străduiește să efectueze lucrările de întreținere planificate în momentele în care există o utilizare redusă.

În special din motive tehnice, este posibil ca temporar să nu fie posibilă sau să nu fie posibilă decât în mod limitat recuperarea și postarea anunțurilor activate (defecțiuni neprevăzute ale sistemului).

4. Vânzare internațională


În cazul unei vânzări internaționale, cumpărătorul trebuie să se asigure în mod independent că utilajele respectă reglementările din țara respectivă în ceea ce privește orice cerințe de omologare, standardele privind gazele de eșapament, cerințele de sănătate și siguranță la locul de muncă etc. Operatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru a se asigura că utilajele rulate oferite respectă cerințele legale din țara în care sunt vândute. Operatorul nu garantează că utilajele rulate oferite respectă cerințele legale ale țării în care sunt vândute.

5. Răspundere


5.1 Operatorul este răspunzător față de utilizatori în conformitate cu dispozițiile legale generale, cu excepția cazului în care se prevede altfel în următoarele dispoziții.

5.2 Operatorul este răspunzător, fără limitare, pentru intenție și neglijență gravă; în toate celelalte privințe, răspunderea este limitată sau exclusă în conformitate cu următoarele dispoziții.

5.3 Răspunderea operatorului este limitată la daunele și cheltuielile tipice contractului, previzibile în mod rezonabil.

5.4 Operatorul este răspunzător pentru neglijență ușoară numai în cazul în care este încălcată o obligație a cărei respectare are o importanță deosebită pentru realizarea scopului contractului (obligație cardinală). În acest caz, se aplică limitările de răspundere de mai sus; în caz contrar, răspunderea pentru neglijență ușoară este exclusă în totalitate.

5.5 Este exclusă răspunderea pentru daune indirecte și daune ulterioare, în special pentru daune în cazul întreruperii activității comerciale și pentru pierderi de profit.

5.6 Răspunderea este exclusă și în cazul în care daunele s-ar fi produs chiar dacă datele ar fi fost salvate în mod corespunzător. În plus, răspunderea pentru pierderea de date este limitată la costurile tipice de restaurare, care ar fi fost suportate dacă s-ar fi făcut copii de siguranță în mod regulat și în conformitate cu riscul.

5.7 Limitările de răspundere nu se aplică în caz de vătămare a vieții, a integrității corporale sau a sănătății sau în caz de reclamații în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse. În plus, răspunderea pentru garanțiile asumate de operator rămâne neafectată.

5.8 Comerciantul va despăgubi operatorul împotriva tuturor pretențiilor formulate de către terți împotriva Operatorului ca urmare a încălcării drepturilor lor de către o reclamă sau ca urmare a altei utilizări a site-ului de către utilizator.

6. Dispoziții finale


6.1 În cazul în care anumite prevederi individuale ale Termenilor de utilizare sunt sau devin nevalide sau inaplicabile, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte prevederi. Dispoziția nevalidă sau inaplicabilă va fi înlocuită cu o dispoziție care se apropie cât mai mult posibil de scopul dispoziției nevalidate sau inaplicabile. Același lucru se aplică și în cazul în care părțile stabilesc ulterior că dispozițiile din Termenii de utilizare se dovedesc a fi incomplete.

6.2 Operatorul are dreptul de a modifica unilateral și/sau de a completa condițiile de utilizare cu efect viitor, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a proteja interesele legitime ale operatorului, în special în cazul introducerii de noi funcții ale portalului, iar utilizatorul nu este prejudiciat în mod nejustificat de acest lucru. În acest caz, utilizatorul va fi informat cu privire la modificările și/sau completările aduse cu un preaviz rezonabil. În cazul în care utilizatorul nu se opune valabilității noilor condiții de utilizare în termen de două săptămâni de la notificare (perioada de contestație), condițiile de utilizare modificate se consideră acceptate de către utilizator. În notificare, operatorul va indica dreptul de contestație și semnificația perioadei de contestație. Cu toate acestea, în cazul unei obiecții, operatorul are dreptul de a înceta relația cu utilizatorul fără notificare prealabilă pentru motive întemeiate.

6.3 Relația juridică dintre utilizator și operator este reglementată de legislația germană, cu excepția Convenției ONU privind vânzarea internațională de bunuri (CISG). Locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu utilizarea acestui portal este sediul social al operatorului.

6.4 Operatorul pune la dispoziția utilizatorului aceste condiții de utilizare și informații suplimentare în diferite limbi. În caz de litigii și dificultăți de interpretare, doar versiunea în limba germană va avea prioritate; toate celelalte versiuni lingvistice sunt doar versiuni de citire în beneficiul utilizatorului.

Versiune: august 2018