Declarația privind protecția datelor.

CLAAS Global Sales GmbH (denumită în continuare "CLAAS") ia foarte în serios protecția datelor cu caracter personal. CLAAS dorește ca dumneavoastră să știți ce date sunt colectate, când sunt colectate și cum sunt utilizate de către CLAAS. CLAAS se asigură din punct de vedere tehnic și organizatoric că reglementările privind protecția datelor sunt respectate atât de CLAAS însăși, cât și de furnizorii de servicii externi care lucrează pentru CLAAS.

Toate activitățile web CLAAS se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și securitatea datelor. CLAAS ia măsuri de precauție pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, distrugerii, falsificării, manipulării și accesului neautorizat. CLAAS oferă următoarele informații privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră.

I. Organismul responsabil pentru operațiunile de prelucrare a datelor

Responsabilul pentru acest site web este CLAAS Global Sales GmbH, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel. Informații suplimentare pot fi găsite în notificarea legală.

II. Date de contact pentru responsabilul cu protecția datelor

În cazul în care aveți întrebări sau comentarii cu privire la protecția datelor, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresă:

CLAAS KGaA mbH

Datenschutzbeauftragter

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel

E-Mail: datenschutz@claas.com

III. Informații generale, date de jurnal

În principiu, puteți vizita site-ul web fără să ne spuneți cine sunteți. În acest caz, nu se colectează sau stochează date cu caracter personal.

Cu toate acestea, atunci când vizitați site-ul web, următoarele date de jurnal sunt procesate automat cu ajutorul modulelor cookie și al altor tehnologii de urmărire. Informații suplimentare în acest sens pot fi găsite în secțiunea X. „Module cookie”:

Un ID de modul cookie anonim care nu permite nicio inferență la adresa dumneavoastră IP, sistemul de operare pe care îl utilizați, browserul web pe care îl utilizați și rezoluția ecranului pe care o setați, data și ora vizitei dumneavoastră, site-urile web pe care le-ați vizitat pe site-ul nostru și site-ul web de pe care ne vizitați.

IV. Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal


Date cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective. Aceasta include, de exemplu, numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail.

Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și/sau utilizate numai dacă le furnizați dumneavoastră, de exemplu, în scopul stabilirii, definirii conținutului sau modificării unei relații contractuale încheiate între dumneavoastră și CLAAS sau al înregistrării pentru servicii personalizate, sau dacă ne trimiteți o cerere de informații prin intermediul site-ului web. În plus, datele cu caracter personal vor fi utilizate numai dacă v-ați dat acordul prealabil, de exemplu, pentru a primi materiale publicitare și studii de piață.

În cele ce urmează sunt descrise serviciile și canalele de contact prin care CLAAS colectează, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal în legătură cu operarea site-ului web. În același timp, veți fi informat și despre scopurile prelucrării datelor.

1. Formular de contact


Dacă doriți să contactați CLAAS prin intermediul formularului de contact, vă solicităm următoarele informații, pe lângă detaliile voluntare și conținutul mesajului dumneavoastră:

Formă de salut, numele, adresa, adresa de e-mail

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc. Câmpurile fără asterisc sunt opționale.

Datele pe care le furnizați vor fi utilizate în scopul prelucrării cererii dumneavoastră, adresării corecte și trimiterii unui răspuns.

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD. „Interesul” nostru, astfel cum este definit la art. 6 alin. 1 lit. f), este comunicarea cu clienții și părțile interesate.

V. Ștergerea datelor cu caracter personal


CLAAS prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada de timp necesară pentru atingerea scopului stocării sau dacă acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul directivelor și regulamentelor europene sau de un alt legiuitor în legile sau reglementările la care este supus operatorul. În cazul în care scopul stocării încetează să se aplice sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de legiuitorul directivelor și regulamentelor europene sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod obișnuit în conformitate cu dispozițiile legale.

VI. Furnizarea voluntară de date cu caracter personal


În măsura în care ne furnizați în mod voluntar date, de exemplu, în formulare, iar aceste date nu sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale, prelucrăm aceste date pe baza faptului că presupunem că prelucrarea și utilizarea acestor date este în interesul dumneavoastră.

VII. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal


Datele dumneavoastră vor fi stocate de către CLAAS pe servere special protejate. Acestea sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva pierderii, distrugerii, accesului, modificării sau partajării datelor dumneavoastră de către persoane neautorizate. Accesul la datele dumneavoastră este posibil doar pentru câteva persoane autorizate. Acestea sunt responsabile de întreținerea tehnică, comercială sau editorială a serverelor. Cu toate acestea, în ciuda verificărilor regulate, nu este posibilă o protecție completă împotriva tuturor pericolelor.

Transmiterea site-ului web și a intrărilor dumneavoastră pe site-ul web CLAAS prin intermediul internetului este întotdeauna necriptată. Prin urmare, este posibil ca terțe părți să poată vizualiza și/sau accesa datele transmise. CLAAS vă recomandă să țineți cont de acest aspect atunci când decideți dacă și ce date transmiteți prin internet.

VIII. Destinatarii datelor / transmiterea datelor


Din principiu, datele pe care ni le furnizați nu vor fi transmise unor terțe părți. În special, datele dumneavoastră nu vor fi transmise unor terțe părți în scopuri publicitare.

Cu toate acestea, CLAAS poate utiliza furnizori de servicii pentru operarea acestui site web sau pentru alte produse CLAAS. În acest caz, este posibil ca un furnizor de servicii să ia cunoștință de datele cu caracter personal. Ne selectăm cu atenție furnizorii de servicii - în special în ceea ce privește protecția și securitatea datelor - și luăm toate măsurile cerute de lege privind protecția datelor pentru o prelucrare permisă a datelor.

IX. Transferul de date către o țară terță sau către organizații internaționale


Nu se transferă date către țări terțe (țări din afara Spațiului Economic European - SEE).

X. Module cookie


CLAAS utilizează module cookie pe site-ul web. Modulele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și salvate de către browserul dumneavoastră de internet. Modulele cookie sunt adesea folosite pentru a face prezența online mai ușor de utilizat și mai eficientă. CLAAS utilizează așa-numitele „module cookie de sesiune”, care sunt șterse atunci când încheiați sesiunea de navigare. În plus, există unele module cookie de lungă durată pe care CLAAS le poate utiliza pentru a vă recunoaște ca vizitator.

Cele mai multe browsere de internet sunt setate să accepte module cookie în mod automat. Cu toate acestea, puteți dezactiva stocarea modulelor cookie sau puteți seta browserul de internet să vă notifice imediat ce sunt trimise module cookie.

Evaluarea datelor de utilizator se efectuează în baza art. 6 alin. 1, teza 1, lit. f) RGPD. „Interesul” CLAAS, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD, este operarea acestui site web. Adform
Tehnologia Adform A/S este utilizată pe acest site web.

Acest sistem utilizează module cookie pentru urmărirea și controlul campaniilor de publicitate digitală. Legalitatea prelucrării corespunzătoare a datelor se bazează pe „interesul legitim” acordat de legiuitor (art. 6 RGPD UE, alin. 1, litera f)). Acest lucru este asigurat pentru moment.

Adform nu stochează date cu caracter personal, cum ar fi numele, adresele de e-mail sau alte detalii personale prin setarea de module cookie. Toate informațiile sunt pur anonime și conțin informații tehnice, cum ar fi frecvența și data de afișare a reclamelor, browserul utilizat sau sistemul de operare instalat. Este imposibil să se tragă vreo concluzie cu privire la persoana dumneavoastră. Deoarece adresele IP sunt considerate date cu caracter personal în Germania, Adform nu stochează niciodată adrese IP complete în Germania, ci trunchiază ultimul octet pentru a respecta protecția datelor. Puteți să vă opuneți urmăririi prin intermediul modulelor cookie. Pentru a face acest lucru, utilizați acest link: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Acest lucru va salva un așa-numit modul cookie de dezabonare pe dispozitivul dumneavoastră, care semnalează sistemelor tehnice că nu mai pot fi măsurate alte date și că nu pot fi setate module cookie în viitor.

XI. Urmărire web
Stocarea datelor este inactivă - Faceți clic aici pentru a activa stocarea datelor.


XII. Link-uri către alte site-uri web


Site-ul web poate conține linkuri către site-uri ale altor furnizori, la care nu se extinde această declarație privind protecția datelor. Atunci când părăsiți site-ul web, vă recomandăm să citiți cu atenție declarațiile privind protecția datelor ale site-urilor web conexe, care colectează date cu caracter personal. De exemplu, site-ul web conține un link către pagina de fani a Grupului CLAAS pe Facebook și YouTube. Cu acest link, spre deosebire de plugin-ul social, nu se transmit date către operatorul rețelei sociale. În schimb, la accesarea link-ului corespunzător, pagina de fani a Grupului CLAAS pe Facebook și YouTube se deschide într-o filă nouă.

XIII. Drepturile persoanelor vizate


Aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal care vă privesc, în conformitate cu articolul 15 RGPD, dreptul la rectificare, în conformitate cu articolul 16 RGPD, dreptul la ștergere, în conformitate cu articolul 17 RDPD, dreptul la restricționarea prelucrării, în conformitate cu articolul 18 RGPD, dreptul la portabilitatea datelor, în conformitate cu articolul 20 RGPD și dreptul de opoziție, în conformitate cu articolul 21 RGPD.

În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor (art. 77 RGPD coroborat cu art. 19 BDSG). Autoritatea de supraveghere competentă este Oficiul de stat pentru securitatea informațiilor și protecția datelor din Renania de Nord-Westfalia.

Persoana de contact pentru drepturile menționate mai sus este responsabilul CLAAS pentru protecția datelor.

XIV. Consimțământul


În cazul în care CLAAS prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului, aveți dreptul de a vă revoca consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

XV. Modificarea prezentei note privind protecția datelor


Revizuim această notă de protecție a datelor atunci când se aduc modificări site-ului web sau în alte ocazii care fac acest lucru necesar. Puteți găsi întotdeauna versiunea actuală aici.

Harsewinkel, mai 2018